AB watt spol. s r.o.
Horní Brána, U Poráku 512, 381 01 Český Krumlov
IČ: 26091411   DIČ: CZ26091411
tel./fax. +420.380711277 , mobil: +420.777341518-9
e-mail: abwatt@abwatt.cz; abwatt@seznam.cz
 
 

 

24.4.2015 spuštěn nový web

Kotlíková dotace a NZÚ » Kotlíková dotace

KOTLÍKOVÁ DOTACE

 • Dotace se vztahuje pouze na výměnu kotlů v rodinných domech určených k bydlení.  Podporována je jen výměna stávajících kotlů na tuhá paliva 1., 2. a 3. emisní třídy s ručním přikládáním za např. automatické kotle na pelety, nebo kotle na kusové dřevo a brikety
 • Dotace se NEvztahuje na výměnu kotlů spalujících biomasu za kotle spalující uhlí
 • Pokud bude výměna kotle realizována v domě s více vlastníky, je nutný písemný souhlas všech spolumajitelů domu
 • Pokud je vlastník pozemku jiný než majitel domu, v němž proběhne výměna kotle, je nutno zajistit také písemný souhlas majitele pozemku, na němž se dům nachází
 • Dům, ve kterém má proběhnout výměna kotle, musí splňovat minimálně třídu C dle Průkazu energetické náročnosti budovy (PNEB)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) smí vystavit pouze osoba prozkoušená a akreditovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu – tzv. energetický expert.
 • Pokud dům nesplňuje třídu C dle PENB, je expert povinen navrhnout některé z tzv. mikro-energetických opatření (20 tis Kč z dotace) za účelem snížení energetické náročnosti budovy
 • Doporučená mikro-opatření: zateplení např. severní fasády, prasklin či poruch fasád. Vytvořením „zádveří“ pro oddělení vytápěného prostoru od venkovního prostoru, úplná nebo částečná výměna oken nebo výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla, výměna vstupních nebo balkónových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří.
 • Dotace j na kotle se poskytují ve výši 70  -  80 % uznatelných nákladů. Ty jsou ohraničeny do 150 000.- Kč. V případě že bydlíte v obci uvedené v tomto seznamu, vzniká vám nárok nárok na dalších 5%. Výška dotace tedy může dosáhnout výše až 127 500.- Kč
 • Uznatelnými náklady se rozumí prostředky vložené do  výměny kotle včetně otopné soustavy, projektové dokumentace a stavebních prací přímo souvisejícími s výměnou
 •  Výše dotace je závislá na typu kotle, určeného k výměně Nejvyšší dotaci lze získat na automatický kotel spalující pouze biomasu, nejnižší na kotel spalující uhlí.
 • V případě rozsáhlejších prací na zateplení budovy lze využít program Nová zelená úsporám spolu v kombinaci s Kotlíkovou dotací

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.