AB watt spol. s r.o.

Horní Brána, U Poráku 512, 381 01 Český Krumlov
IČ: 26091411   DIČ: CZ26091411
tel./fax. +420 380 711 277 , mobil: +420 777 341 518 - 9

e-mail: abwatt@abwatt.cz; abwatt@seznam.cz
 
 

 

24.4.2015 spuštěn nový web

Dotace » Nová zelená úsporám

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu

Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy


RODINNÉ DOMY
Platné od 21. 9. 2021 

4.3.1 Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:
- kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013 za některý ze zdrojů dle tabulky 6, žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny),
- kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů dle tabulky 6,
- lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za některý ze zdrojů dle tabulky 6,
- elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Výše podpory pro podoblasti C.1
Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný zdroj. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 6.
Tabulka 6

Výše podpory v podoblasti C.1
Označení podporovaných opatření          Podporovaná opatření – typy zdrojů                     Jednotková výše podpory [Kč]

Kotel-bio
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 
   
80 000 Kč
Kotel-bio+
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 
                    100 000 Kč
Kamna-bio
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné
   30 000 Kč
Kamna-bio+
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 
                          45 000 Kč

TČ-vytápění
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění     
                                                                              80 000 Kč
TČ-vytápění+
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody   
                                          100 000 Kč
TČ+FV
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
       140 000 Kč
TČ-vzduch
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 
                                                                          60 000 Kč
Kotel-plyn
Plynový kondenzační kotel   
                                                                                  35 000 Kč
CZT
Napojení na soustavu zásobování teplem   
                                                          40 000 Kč

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.