AB watt spol. s r.o.

Horní Brána, U Poráku 512, 381 01 Český Krumlov
IČ: 26091411   DIČ: CZ26091411
tel./fax. +420 380 711 277 , mobil: +420 777 341 518 - 9

e-mail: abwatt@abwatt.cz; abwatt@seznam.cz
 
 

 

24.4.2015 spuštěn nový web

Reference

 • Rekonstrukce centrální kotelny ve Vyšším Brodě – 2,5 MW
 • Rekonstrukce kotelny ZŠ ve Vyšším Brodě – kotle na olej 300 kW
 • Rekonstrukce kotelny Domov důchodců Horní Planá – kotle 500 kW na biomasu včetně solárního pole 36 kolektorů na ohřev TUV  - oceněno při výstavě AQUATERM Praha 2004
 • Rekonstrukce kotelny ZŠ Frymburk – kotle 500 kW na biomasu
 • Rekonstrukce kotelny MŠ Malonty – kotle 200 kW na biomasu
 • Vytápění administrativní budovy PSVS Praha
 • Vytápění ZŠ Podolí u Brna tepelnými čerpadly vzduch – voda o výkonu 75 kW
 • Vytápění kláštera Lomec tepelnými čerpadly vzduch – voda o výkonu 80 kW
 • Rekonstrukce vytápění městského divadla v Českém Krumlově včetně nesoučasného vytápění RNET
 • Regulace nesoučasného vytápění RNET – ZŠ Kadaň
 • Vytápění hal a budov areálu zemědělského družstva Netřebice u Kaplice
 • Projektová dokumentace – bytová výstavba Dobrkovice Český Krumlov
 • Projektová dokumentace – vytápění Domova důchodců Kůsov – Stachy tepelnými čerpadly vzduch voda o výkonu 352 kW  s ohřevem TUV solárním polem o 48 kusech solárních kolektorů
 • Projektová dokumentace – vytápění ZŠ Čechtice tepelnými čerpadly vzduch – voda o výkonu 352 kW
 • Projektová dokumentace – vytápění fary Prachatice tepelnými čerpadly vzduch – voda  o výkonu 64 kW
 • Projektová dokumentace – vytápění areálu ZŠ a MŠ Borek u Českých Budějovic tepelnými čerpadly o výkonu 112 kW
 • Projektová dokumentace – technické vybavení budov pro dva obytné domy 10 a 12 poschodí v Oděse - Ukrajina
 • Projektování a realizace vytápění rodinných domů tepelnými čerpadly země-voda, vzduch -voda

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.